en klok toalett

 

Vad är en klok toalett ?

1 KlokToalett behandlar och krymper avfallet i sluten tank på plats

2 KlokToalett kräver ingen tömning av kunden

3 KlokToalett kräver inget vatten

4 KlokToalett kräver nästan inget underhåll

5 KlokToalett kan inte “sätta igen”

6 KlokToalett ventilerar hela badrummet ner i toastolen

7 KlokToalett kräver bara rengöring av själva sitsen

8 KlokToalett stöter inga av våra [fem] sinnena

9 KlokToalett transporterar inte toalettavfall

10 KlokToalett sprider varken föroreningar eller sjukdomar

11 KlokToalett dödar inte haven, som avloppen gör ...

12 KlokToalett kostar ca 1/10 av avloppsanslutning

13 KlokToalett är bra för både användare, miljön och jordbruk


Klicka här om du vill ha förklaringar till ovanstående